Fietsexamen voor de basisscholieren

De scholieren van groep 7 van bijna alle basisscholen uit Harderwijk en Hierden buigen zich op donderdag 6 april over het landelijke theorie-verkeersexamen. Tussen 7 april en goede vrijdag vindt het praktijkexamen plaats. Op dit praktijkexamen fietsen de kinderen hun route, gekleed in de felle hesjes met nummers. De vrijwilligers op de zes posten langs de route maken aantekeningen van hun verkeersgedrag. Kijken zij goed uit bij het oversteken, geven of nemen zij voorrang op de rotonde, laten zij goed zien dat zij willen afslaan of kijken zij wel goed achterom? De posten letten op deze belangrijke punten en noteren de fouten.

Veilig Verkeer Nederland Harderwijk heeft alle scholen benaderd om deel te nemen aan dit examen. Zowel de theorie-examens als de praktijkexamens worden begeleid door de vrijwilligers van VVN. De verkeersouders en andere vrijwilligers posten langs de route. Vooraf aan het praktijkexamen wordt de fiets gecontroleerd. De fiets moet immers in goede staat zijn tijdens het afleggen van de route. En, last but not least, van de ouders wordt bovendien verwacht dat zij, samen met hun kinderen, de route enkele keren fietsen. Want iedereen hoopt toch dat zijn kind veilig deelneemt aan het verkeer?

Als de leerlingen een voldoende halen voor hun theorie- en praktische examen, ontvangen zij het verkeersdiploma. Examencoördinator van VVN, Willem Metzlar:” Een foutje is al snel gemaakt. Ik kan mij voorstellen dat sommige regels erg lastig zijn. Niet ieder kind weet bijvoorbeeld dat voor een voetganger en een skater dezelfde verkeersregels gelden. Het is moeilijk uit te leggen dat een skater niet op een fietspad mag komen, tenzij er geen voetpad is. Zo zijn er meer lastige regels!” Leerlingen die foutloos fietsen en ook de theorievragen foutloos maken, krijgen een feestelijk onthaal door de burgemeester of wethouder.

In 2018 stapt VVN voorzichtig over op een digitaal theoretisch verkeersexamen. De leerlingen maken dit examen op de laptop op school. In het examen van 2017 zitten al enkele filmvragen, die op het digibord worden afgespeeld. De leerlingen kunnen het examen trouwen ook thuis op de computer oefenen. De website van Veilig verkeer Nederland geeft oefenstof. http://examen.vvn.nl/

tekst en foto's zijn van VVN Harderwijk